Բաժինը՝ Ծրագրեր

Ծարգացման գյուղատնտեսական ծրագրեր

social_programs
social_programs - social_programs

social_programs - social_programs
ԱՀԱԸՀՄ-ն՝ «Հէյֆեր  Հայաստան», «Զարգացման սկզբունքներ» և այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ՝  Լոռու,  Տավուշի, Արագածոտնի մարզերում և Ղարաբաղում օգնում է  իրականացնել բազմապիսի գյուղատնտեսական ծրագրեր:Այս ծրագրերը նպաստում են տվյալ բնակավայրերի բնակիչների սոցիալական կարիքների ապահովմանը, օգնում են հաղթահարել եղանակային պայմաններից առաջացած դժվարությունները, զարգացնել անասնապահությունը, աջակցում են գյուղատնտեսական աշխատանքներին, կազմակերպում են մշտական գործող սեմինարներ ծրագրում ընդգրկված շահառուների համար:  Ծրագրում ընդգրկված կազմակերպությունները գիտակցում են, որ յուրաքանչյուրի ներդրումից է  կախված տվյալ բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի հաջողությունը, համագործակցության նոր ուղիների մշակումը և կայուն ապագայի հաջողությունը: